"

Mikulovský kopeček 2017 - propozice a přihlášky

26. 04. 2017 , aktualizace: 06. 06. 2018 , akce již proběhla Sdílej na Dragonboatsport.cz

Mikulovský kopeček 2017

Druhý ročník běžeckého a turistického závodu na 6.3 Km určeného pro širokou veřejnost všech věkových i výkonnostních kategorií.

Propozice ke stažení  << zde >>

DATUM ZÁVODU: 

neděle 21. 05. 2017

MÍSTO ZÁVODU:

Mikulov – Náměstí (u Sousoší Nejsvětější Trojice)

PROGRAM:  

11:00 hod START závodu
cca 11:45 hod předpokládaný doběh prvních závodníků
cca 12:45 hod předpokládaný doběh posledního závodníka
cca 13:00 hod vyhlášení výsledků a předání cen vítězům, slosování závodníků, kteří trasu dokončili    
v časovém termínu o hodnotné ceny. 

TRAŤ:      

40% lesní a polní cesty, 60% asfalt, kamenitý povrch. Trasa je rozmanitá, prvních cca 500m městem, následně mírné stoupání terénem, dalších cca. 3500m drobné stoupání po zpevněných cestách, na které  navazuje prudší stoupání na nejvyšší bod trasy, odtud prudší klesání zakončené lesní pěšinou po vrstevnici, která nás zpět dovede do města. Celková délka tratě 6.30 km. Trasa bude značena po každém kilometru.

Mapa a profil tratě:

STARTOVNÉ:

Hlavní závod

 • do čtvrtka 11. 5. 2017 činí startovné 350,- Kč (pro uznání zlevněného startovného je rozhodující datum připsání platby na účet pořadatele)
 • od pátku 12. 5. 2017 do neděle 21. 5. 2017 činí startovné 400,- Kč

Turistický závod

 • od čtvrtka 11. 5. 2017 činí startovné 150,- Kč (pro uznání zlevněného startovného je rozhodující datum připsání platby na účet pořadatele)
 • od pátku 12. 5. 2017 do neděle 21. 5. 2017 činí startovné 200,- Kč

V ceně startovného:

Hlavní závod

 • startovní číslo se jménem závodníka (platí pro přihlášky učiněné nejpozději 11. 5. 2017)!
 • startovní číslo bez možnosti uvedení jména závodníka (platí pro přihlášky učiněné od 12. 5. 2017)
 • elektronické měření časů čipem
 • občerstvení na trati (jedna občerstvovací stanice cca na 4km), občerstvení po závodě (hlavní jídlo, nápoj)
 • medaile a věcné ceny pro první tři v každé kategorii a za absolutní pořadí
 • pro každého účastníka pamětní list
 • zázemí v místě startu/cíle (WC, velký stan atd.)
 • zdravotní a pořadatelská služba
 • pro účastníky, kteří trasu dokončí v časovém limitu slosování o tři hodnotné ceny 


Turistický závod

 

 • startovní číslo se jménem závodníka (platí pro přihlášky učiněné nejpozději 11. 5. 2017)!
 • startovní číslo bez možnosti uvedení jména závodníka (platí pro přihlášky učiněné od 12. 5. 2017)
 • občerstvení na trati (jedna občerstvovací stanice cca na 4km)
 • pro každého účastníka pamětní list
 • zázemí v místě startu/cíle (WC, velký stan atd.)
 • zdravotní a pořadatelská služba
 • pro účastníky, kteří trasu dokončí v časovém limitu slosování o tři hodnotné ceny

LIMIT PŘIHLÁŠENÝCH ZÁVODNÍKŮ:

Pro hlavní závod je stanoven limit 500 přihlášených závodníků. Pro turistický závod je limit 500 přihlášených závodníků.

REGISTRACE A ÚHRADA STARTOVNÉHO:

1) Registrace a platba je možná předem prostřednictvím on-line registračního formuláře na www.mikulovskykopecek.cz a následnou platbou startovného na bankovní účet spolupořadatele společnosti Cesta draka, z.s.., č.ú.: 9831584001/5500 pod přiděleným variabilním symbolem, který Vám bude vygenerován.
Platíte-li za více osob naráz, zašlete prosím na e-mail pořadatele (info@torrsen-sports.cz ), informaci za jaké závodníky platíte, tj. jejich celé jméno, datum narození a variabilní symbol platby, pod kterým byla podána! Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace!
on-line registrace končí v úterý 16. 5. 2017 v 23:59,59.

2) Registrace a platba je možná i na místě při prezentaci, tj. v den závodu.

PREZENTACE A VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL:

V neděli 21. 5. 2017 od 8:00 do 10:30 hod v prostoru MÚ Mikulov na Náměstí
Pozor! Prosíme všechny účastníky, aby se na prezentaci dostavili s dostatečným předstihem. Při velkém počtu závodníků nebudeme moci brát zřetel i na krátké pozdní příchody, a pokud se nestihnete odprezentovat včas, nebude Vám umožněn start.

KATEGORIE:

Hlavní závod     

 • Junior muži / ženy                     ÷ 1999           ÷ 18 let
 • Muži 19+ / ženy 19+       1998 ÷ 1988       19 ÷ 29 let  
 • Muži 30+ / ženy 30+       1987 ÷ 1968       30 ÷ 49 let
 • Muži 50+ / ženy 50+       1967 a méně       50 a více let

Turistický závod

Závod bez rozdílu kategorií:

 • věková kategorie je dána rokem narození
 • účast závodníků do 15 let je možná pouze v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce
 • účast závodníků do 18 let pouze s podpisem rodiče nebo zákonného zástupce
 • účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé během závodu
 • přihlašování a domluvu startu elitních závodníků řešte prosím e-mailem na pořadatele (info@torrsen-sports.cz )

MĚŘENÍ ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ PRO BĚŽECKÝ ZÁVOD:

Měřící čip obdržíte při prezentaci ve startovní tašce. Aby Vám byl změřen čas, musíte si ho před závodem správně umístit. Upevnění čipu je možné do šněrování boty nebo na pásek do oblasti kotníku. Čas bude měřen od okamžiku výstřelu do okamžiku doběhnutí do cíle. Po doběhu musí závodníci vrátit čip pořadateli. Za nevrácení čipu či při jeho ztrátě je závodník povinen uhradit náhradu ve výši 500,-Kč/.

 •  měření časů bude provedeno plně automatickým systémem ChampionChip.

ČASOVÝ LIMIT:

Pro dokončení běžeckého závodu je stanoven časový limit jeden a půl hodiny, pro turistický závod je stanoven časový limit dvě hodiny.

PARKOVÁNÍ:

Parkování motorových vozidel na přilehlých parkovacích plochách při dodržení silničního zákona.

POŘADATEL:

Torrsen Sports s.r.o ve spolupráci s Cetsa draka, z. s.; Město Mikulov a Mikulovská rozvojová s.r.o.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Asistent ředitele závodu:              
Michal Osička I e-mail: osicka@torrsen-sports.cz I mobil: +420 608 654 609

Marketing:                                  
Michal Konvalina I e-mail: konvalina@torrsen-sports.cz I mobil: +420 725 606 750


Jinde na Dragonboatsport.cz


HLAVNÍ PARTNEŘI